Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:

Velkommen til Kirkenær Ballettskole's nettpåmelding for Høsten 2024.

Innlogging gjøres med epost og personlig passord. Dersom du er tidligere kunde benytt samme epostadresse som før. 

Personen som foretar nettpåmeldingen må være over 18 år. Elever under 18 år skal ikke registrere egen brukerprofil. Dette skal foreldre/foresatte til elever under 18 år gjøre. Eleven opprettes i profilen til forelderen/foresatte.

Misbruk kan føre til utestengelse. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen og tilhørende faktura. 

E-posten du registrerer må være til en mail du sjekker ofte. Ordrebekreftelse sendes umiddelbart etter påmelding. Faktura kommer senere.

Betingelser gjelder høstsemesteret 2024

Påmelding:
Påmelding skjer via vår elevportal: https://kir-vs3.icapire.net

Elever under 18 år skal ikke melde seg på selv eller opprette brukerprofil. Dette skal kun gjøres av foreldre/foresatte, som lager en personlig profil og deretter legger til sitt barn/eleven under sin profil i systemet og melder eleven på kurs. Profilen benyttes til hvert semester, og det skal opprettes kun Èn profil pr. familie. Foreldre/foresatte til elever under 18 år og elever over 18 år er selv ansvarlige for at kontaktinformasjon i elevportalen til enhver tid er korrekt. 

NB! Påmelding er bindende til betaling for påmeldt kurs, og det vil bli krevet full kursavgift. Dette gjelder også ved evt. avmelding.
Dersom du er usikker på valg av kurs; kontakt oss for anbefaling før du sender inn påmeldingen.

Direkte etter at påmeldingen er foretatt vil du få en ordrebekreftelse på e-posten som er brukt til å registrere profilen. Her fremgår det hvilke kurs du/eleven er påmeldt, tidspunkt, dag, samlet pris, rabatt mv. Les informasjonen og dersom noe ikke stemmer, ta kontakt med skolen så snart som mulig.

Nye elever - Prøvetime for barn og voksne
Dersom barnet er ny ved skolen, og du er usikker på hvilket kurs/nivå som er riktig, bes dere kontakte oss for en anbefaling før påmelding.
Nye elever kan kjøpe prøvetime(r) til 300 kr. Dette gir eleven mulighet til å bli kjent med oss før bindende påmelding til fullt semester.
Vi har et begrenset antall prøvetimer pr. kurs, og vi ber om at elever som ønsker prøvetime kontakter ballettskolen for avtale før påmelding. Prøvetime vil komme opp som et valg i booking av kurs.

Ved prøvetime reserverer vi elevens plass på kurset. Ved fortsettelse faktureres gjenstående kursavgift. Vi ber om at det gis skriftlig beskjed om du/barnet skal fortsette på kurset så raskt som mulig etter prøvetimen, og innen påfølgende kursgang. Ellers gjelder samme betingelser som ved ordinær påmelding. 

Priser og Rabatter
Vi forbeholder oss retten til å endre priser og rabatter før hvert semester. Evt. endringer annonseres før påmeldingsstart.

Betaling
Påmelding er bindende til betaling for kurset. Dette gjelder også ved evt. avmelding.

Normalt sendes det ut faktura fortløpende, og med 14 dagers frist. Ved kjøp av prøvetime faktureres først for prøvetimen (300 kr) og ved fortsettelse faktureres resterende kursavgift. Dersom dere står på venteliste på et kurs vil fakturaen komme først når kursdeltakelsen er endelig avklart. 

Faktura sendes fra Stiftelsen Kirkenær Ballettskole, via vårt regnskapssystem 24SevenOffice (24SO). Informasjon om fakturamottaker registrert i Icapire overføres til 24SO for fakturering av semesteravgiften. Faktura kommer på e-post til den som har meldt på eleven. For elever under 18 år skal dette være den forelderen/foresatte som har meldt på eleven.
Vær oppmerksom på å benytte fakturaens KID nummer og skolens kontonummer som står på din faktura. Innbetalt kursavgift refunderes ikke.

Ta kontakt med skolen ved behov for betalingsutsettelse/delbetaling. 

Forsinket innbetaling
Det er kundens ansvar å gi beskjed dersom du ikke mottar faktura for påmeldte kurs.
Vi benytter 24SO sitt integrerte samarbeid med selskapet Oflow for purring og inkasso.

Ved for sen betaling sender vi ut 1.betalingspåminnelse uten gebyr, med 14.dagers frist. Dersom vi ikke mottar betaling etter 1.påminnelse, sendes et inkassovarsel med purregebyr på 35 kr. Dersom vi ikke mottar betaling etter inkassovarsel, vil regningen bli overført til inkasso. 

Dersom vi ikke mottar betaling for eleven etter betalingsoppfordring vil vi i ytterste konsekvens dessverre måtte utestenge eleven fra å delta i undervisningen. 

Tapte timer
Vår- og Høstsemester varer normalt i 15 uker. Lengre/kortere kurs merkes på timeplan/i bookingen. Tapte timer kan tas igjen på tilsvarende timer for samme alder/nivå, så fremt det er ledig plass på timene. Timer kan tas igjen på forhånd eller etterskudd, men det må skje innen samme semester. “Ta igjen-timer” avtales med ballettskolen på forhånd. Vi refunderer ikke kursavgift for tapte timer. 

Sykdom
Ved langvarig sykdom (varighet over 4 uker) som gjør det umulig å delta på kurset vil det utstedes en tilgodelapp avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege. Tilgodelappen kan benyttes påfølgende semester.

Endringer i timeplanen
Dersom det er for få påmeldinger til et kurs, kan kurset avlyses eller det kan forekomme justeringer i forhold til aldersinndeling eller liknende. I tilfeller der vi ikke kan tilby tilsvarende kurs, eller finne et erstattende kurs for elevene, vil vi refundere innbetalt kursavgift. 

Avlysning av timer
Ved tilfeller av sykdom hos pedagog/instruktør, hvor vi ikke får skaffet vikar, vil kurs kunne avlyses. Slike tilfeller kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for erstatningstimer ved en senere anledning, men vi tar forbehold om at den avlyste kurstimen ikke tas igjen. Ved eventuell avlysning vil det sendes ut e-post eller SMS til e-postadresse / telefonnummer som er registrert i elevportalen.

Ansvarsfraskrivelse
Eleven trener på eget ansvar. Kirkenær Ballettskole har intet ansvar for skader som elevene måtte pådra seg, eller for uhell som måtte skje innen skolens område. Eleven oppbevarer klær, verdisaker mv. på eget ansvar. Verdisaker kan medbringes inn i studio, men det anbefales så langt som mulig å ikke medbringe verdisaker til ballettskolen. 

Bilder og video av elevene
Kirkenær Ballettskole forbeholder seg retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av oss. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser på sosiale medier og på vår hjemmeside. Ved påmelding vil du måtte ta et aktivt valg og huke av eller på for fotografering. Det er viktig at du huker av på “tillater ikke” dersom du ikke tillater at vi tar bilder/video av deg eller ditt barn.

Koreografi og opphavsrettigheter
Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografi innstudert ved Kirkenær Ballettskole uten samtykke. 

Informasjon
Alle elever / foresatte vil få tilsendt informasjon, nyheter og tilbud fra Kirkenær Ballettskole på e-post eller SMS. 

Force majeure
Er Kirkenær Ballettskole forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt, nasjonale smittevernregler eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Kirkenær Ballettskole fritatt for alt ansvar.
***
Oppdatert 16.06.2024

Lukk